Tıp Fakülteleri şehirlerin en önemli değerleri arasında yer alır. Akademik anlamda geleceğin doktorlarını yetiştirmesinin yanı sıra kaliteli sağlık hizmetinin halka verilmesinde üstlendikleri rol yadsınamaz. Balıkesir’de de yıllardır tıp fakültesinin durumu tartışılmış, daha kaliteli sağlık hizmetlerinin vatandaşa verilmesi adına yapılması gerekenler şehrin gündemi olmuştur.

Ne yapılması gerekiyor tartışmalarıyla birlikte BAUN Tıp Fakültesi, ekipmanlarını geliştirip başarılı akademisyenleri bünyesine katıp son yıllarda sağlık hizmetleri anlamında da başarılı işlerin altına imza atmaya başladı. Özellikle göz, kardiyoloji, KBB gibi kliniklerin kamuoyundan aldığı takdir her geçen gün artıyor. Birçok hastanede yapılamayan operasyonlar şehrimizin üniversitesinde gerçekleştiriliyor. Bu da vatandaşların şifa bulmak için başka şehirlere gitmesine gerek kalmadan ayağının dibindeki hastanede tedavi görmesi imkan sağlıyor. Sağlık hizmetleri kalitesi her geçen gün artmasına karşın Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin fiziki şartları bu hizmetin kalitesine yetmeyecek hale geldi. Ameliyathaneler, poliklinikler ve servisler ne kliniklere ne de vatandaşlara hizmet verecek seviyede değil. Bir an önce tıp fakültemizin fiziki şartlarının sağlık hizmetlerine yakışacak şekilde geliştirilmesi gerekir.