Bir dönemin hükümdarı olan Osmanlı’nın yönetim biçimini ve padişahları daha iyi anlamak için şehzadelerin nasıl yetiştirildiğine bakmak bakış açımızı genişletecektir. Çünkü şehzadelik, padişahlığın arka planıdır.
Şehzadeler kendilerine tutulan özel hocalardan eğitim alırdı. Sarayın içinde şehzade mektebi’nde bu eğitim verilirdi. Şehzadelere tarih, kültür, edebiyat, fen, matematik, astronomi bilimleri yanında dini eğitim de verilirdi. Her şehzade savaş eğitimi (kılıç, ok ve yay kullanma) ve yeteneğine göre bir spor eğitimi (binicilik, atıcılık) de alırdı.
Şehzadeler, padişah adayı olduğu için her bir şehzadenin kültürünün üzerinde titizlikle durulmuştur. Eğitimin zamanının süresi yıllara göre değişiklik göstermektedir. Klasik dönemde 5-6 yaşında eğitime başlanıp, 12-13 yaşına kadar devam etmiş daha sonra sancağa gönderilmişlerdir.