Osmanlı döneminde 1828 yılında inşa edilen ve 20 yıl boyunca dünyanın en büyük yelkenli savaş gemisi olma gururunu taşıyan Mahmudiye Kalyonu, Osmanlı’nın tarihinde çok özel bir yere sahip.

Mahmudiye kalyonu, bir gerçek bir de destansı karaktere sahiptir. 1829’da Osmanlı Padişah 2. Mahmud’un emriyle Segenç tersanesinde Mimar Mehmet Kalfa ve mühendis Mehmet Efendi’nin kurduğu ekip tarafından inşaa edilmiş bir yelkenli. 2. Abdülhamit döneminde hizmetten alınıp sökülecek olan bu gemi 128 toplu kalyon ve üç ambarlı hâliyle yeryüzünün en büyük savaş gemisi olma ünvanını kazanmıştır. Tâ ki 1847’de Fransız gemisi Valmy inşa edilene kadar.