laffer eğrisi (laffer curve), arthur laffer’in 1970’li yıllarda ortaya attığı, arz yanlı iktisat görüşünün temel prensibini de oluşturan eğridir.

temelde, hükümetin vergileri arttırmasının, gelirleri arttırmayacağını; aksi uygulanıp vergiler düşürüldüğünde, toplam gelirin artacağını savunan görüştür. laffer hazırladığı bu eğride, iki basit düşünce ortaya atar: 1) hükümet vergi almadığı durumda, gelir elde edemeyecektir. 2) yüzde yüz oranında vergi alırsa da, insanların çalışması için bir sebep kalmayacaktır. bu nedenle yine gelir elde edemeyecektir. bu iki basit düşünceyi temel alarak, 0 ve 100 arasında hükümetin kazanabileceği maksimum bir gelir olabileceğini savunur ve bu eğriyi hazırlar. hatta eğriyi peçete arkasına çizdiği de söylenmektedir. avusturya iktisadi ekolü olan bireyselciliği savunan ronald reagan ve margaret thatcher da laffer eğrisini benimsemiş ve vergi indirimine gitmeyi mantıklı bulmuşlardır.