Dünya tarihinin geneline bakarsak uzun sayılamayacak bir süre önce, dönemin Belçika Kralı 2. Leopold’un yaptıkları insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiş durumda.

2 . Leopold Kongo’ya hiç gitmemesine rağmen 10 ila 15 milyon insanın ölümünden ve sakat kalmasından sorumlu olan Belçika kralıdır (1835-1909). Kurduğu kauçuk ve fildişi şirketi yöneticileri, köylüleri acımasızca çalıştırmış, isyan edenlerin el ve ayaklarını kesmiştir. kesilen el ve ayakların çoğunlukla küçük çocuklara ait olduğu ortaya çıkmıştır.
Halktan bazı kimseler bu sömürü düzenine karşı çıksa da ateşli silahlara karşı baş edememişlerdir.
Katliamlar sebebiyle çoğu kişi organlarını kaybetmiş, tarımsal faaliyet neredeyse durmuş, yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıklarla kongo halkı uzun yıllar mücadele etmiştir.