Aboulomania, hastanın patolojik kararsızlık sergilediği bir zihinsel bozukluktur. tipik olarak anksiyete, stres, depresyon ve zihinsel çöküş ile ilişkilidir. kişinin sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebilir. Pek çok insan kararsızlıktan zaman zaman muzdarip olsa da, bu nadiren takıntı boyutundadır. Aboulomaniadan muzdarip olan insanlar ise kararlarının kötü sonuçlanacağına dair nedenler bulur ve klasik bir kararda bile her durumu kritik bir şekilde analiz eder. 
Aboulomanianın, gelişim yıllarında ebeveynlerin aşırı ilgisinin ve müdahaleci davranışlarının doğrudan bir sonucu olduğuna inanılır; çocuğu kendi ihtiyaçlarını karşılattıracak bir tür bağımlılığa teşvik eder. sadakat ödüllendirilir, ancak çocuğun bağımsızlığına yönelik yaptığı her girişim cezalandırılırsa aboulomania baş göstermeye başlar.