Ne zaman halkla ilişkiler kavramının adı geçse, hiç şaşmaksızın herkesin aklına, bunun politik iktidardan münezzeh salt iktisadi bir kavram olduğu gelir

Fakat bu çok dar bir yaklaşım olur. her şeyden önce iktidara içkin bir kavramdır ve son derece politiktir de. rex harlow’un halkla ilişkiler tanımı da bunu doğrular. harlow’a göre halkla ilişkiler bir “yönetim” fonksiyonudur. Halkla ilişkiler ile ilgili iktisadi alandaki pozitif propaganda ( kamu ve kurum arasında iyi niyet ve yapıcı işbirliği işlevi gördüğü gibi) madalyonun bir yüzüdür. fikir babası İvy Lee’dir. Bu adamı ve faaliyetlerini harold a. innis’in imparatorluk ve iletişim araçları kitabında değindiği bilgi tekeli kavramıyla bağlantılı olarak ele almak gerekir.

Bilgi tekeli, en kaba anlamıyla, bilgiyi yığınların elinden alıp, iktidar ve iktidarın sürekliliği için işlevsel bir hale getirme süreçlerinin tümüdür.