1336-1405 yılları arasında yaşayan ve girdiği hiçbir savaşı kaybetmemesiyle tanınan Timur İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı Timur, ordusunda fillere de yer verirdi.
Timur’un, ordusunda filleri kullandığını özellikle Ankara Savaşı vesilesiyle çoğumuz öğrenmişizdir. Timur, kurduğu orduda ilk başlarda fillerden oluşan herhangi bir birlik kullanmazken 17 aralık 1398 günü gerçekleşen delhi muharebesi’nden sonra ordusuna filleri de dahil edecektir.

Bu muharebede delhi sultanlığı ile karşılaşan Timur’a savaş sırasında komutanları savaşın kaybedilmek üzere olduğunu haber verirler. Timur, bunun üzerine çadırına gider ve yatağına uzanır. kimsenin kendisini rahatsız etmemesi emrini verir. 

Timur’un emirlerini yerine getiren askerler emredilen düzeni kurup delhi ordusunun gerçekleştireceği fil taarruzunu beklemeye başlarlar. Fil hücumu başlayınca timur, develerin sırtındaki malzemelerin tutuşturulmasını emreder. Bunun üzerine develer korkuyla koşmaya başlarlar ancak zincirlerle bağlı oldukları için birbirlerinden de ayrılamazlar. kendilerine doğru korkunç bir ateş çemberinin geldiğini gören filler, geri dönüp koşmaya başlarlar ve delhi ordusundaki bu kargaşa anında timur, okçulara da saldırı emrini verir. bu savaşı timur, bir saatte kazanır.
nihayetinde filleri develerle yenen timur, fillerle güçlendirdiği ordusuyla ölene dek girdiği hiçbir savaşı kaybetmeden adını tarihe bir askerî deha olarak yazdırmıştır.