Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda açıkladığı Zağnos Paşa Cami Meydanı projesi uzun bir süredir belediyeden atak bekleyen kente kamuoyunda bir heyecan yarattı. Avlu ve Çamlık Projeleri kent için ne kadar önemli ve vizyon projeyse Zağnos Paşa Cami Meydanı projesi de o kadar önemli.  Dünyadaki birçok kentte eski yerleşim yerleri uzun yıllar korunmuş,  bu yerlerde hayat devam etmiş ya da turizme kazandırılmıştır. Maalesef eski Balıkesir evleri şehrin uzun yıllardın kanayan yarasıydı. Ne içerisinde yaşam vardı ne de bir şekilde şehir hayatına kazandırılabiliyordu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki tarihi ruhu canlandırmak için önemli bir projeyi hayata geçirince bu makus talih değişti. Sokak güzelleştirmeleriyle de Balıkesir merkez cazibe merkezi haline gelecetk. İtiraf etmek gerekirse son 10 yıl içinde yapılan projelerin hemen hepsi kent dışına yapılmasıyla kent merkezi hep ikinci planda kalmıştı. Meydan projesi ve sokak güzelleştirmeleriyle Balıkesir merkezin bu eksikliği de bir nebze giderilmiş olacak.  Balıkesir halkı ve dışarıdan gelen insanlar sadece kent dışındaki AVM’lerde değil içerisinde butik dükkanlarında olacağı kent merkezindeki tarihi bölgeyi de ziyaret edebilecekler. Tarihe sahip çıktığı ve şehre kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tebriki hak ediyor.