Tüm insanlar eşit doğar ve eğitim fırsatlarında, topluma katılımda eşit haklara sahiptir. Ancak gerçek yaşamda kimi gruplar, sosyal durumları, bilişsel ve fiziksel farklılıkları açısından söz konusu haklara sahip olamamaktadır.

Engelliler de bu grubun bir kategorisini oluşturmakta ve toplumun diğer bireyleri gibi, günlük yaşamlarında, mesleki gelişmelerine, sosyal refahlarına ilişkin konularda bilgiye gereksinim duymaktadır. İnsan hakları alanındaki başarılı
uygulamalar da, çoğunlukla toplum içindeki, engelli ya da engelsiz, bütün bireylere sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, istihdam ve adalet gibi hizmetlerin yeterli olarak verilip verilmediği ile ölçülmektedir.