Müzik tarihinde 1600-1750 yıllarını kapsayan ve kendi içinde gelişen çağa barok denir.

Barok, ispanyolcadan fransızcaya geçmiş bir kelimedir. Anlamı biçimsiz inci’dir. 18. yy sanatçıları bu dönemdeki eserleri fazla karmaşık, aşırı süslü, abartılı, düzensiz ve zevksiz olarak küçük düşürmek adına barok nitelendirmesini kullanmışlardır. Bu dönemde soyluların ve burjuvazinin rönesans sebebiyle gelişen toplumsal ve ekonomik hareketliliğe, değişime karşı, sanatsal anlamda egemenlik sağladığını görüyoruz. Ayrıca milliyetçilik düşüncesi ilk bu dönemde ortaya çıkmıştır.