Avrupa’da bazı kesimin kesin olarak red ettiği aşı karşıtlığı Türkiye’de de karşılık bulmaya başladı. Bu sisteme göre aşının bağışıklık üstü durumunu red sayan bu kısım ebeveyn haklarına sahip olmaktan da başka kişilere sıçramasından da sorumlu olarak tutulmalı Bilimin ve aklın daha önce hiç olmadığı kadar etkili olduğu modern çağlarda bile bazı insanların taraftar olduğu aşı karşıtı hareket, ne gibi gerekçelerle savunuluyor olabilir?

Aşı karşıtlığının altında 3 neden yatıyor diyebiliriz

1) herhangi bir tehdit olmaması: özellikle gelişmiş ülkelerde görülen bir durumdur. örneğin bu toplumlarda “senelerdir kızamık hastası olan çocuk zaten yok neden aşı yaptıralım” algısı oluşur. bağışıklığı olmayan mültecilerin ülkelerine gelmesi ile birlikte bu gelişmiş ülkelerde de kızamık vakalarında artış görülür.

2) bazı inançlar: “doğal bağışıklık daha iyidir” gibi aslı astarı olmayan iddialar veya dini inançlar.

3) güvensizlik: “aşılar otizm yapıyor” gibi kulaktan dolma şeyler. bu fikrin oluşmasında ana etken andrew wakefield adlı doktorun 1998 yılında yayınladığı bir makalede yatıyor.

Yani zihniyetler 100 yıl önce de değişmemiş 2020’de de..