ABD’de bir siyahinin öldürülmesinin yeniden alevlenen ırkçılık tartışmaları akıllara “bizde hiç kölelik olmuş muydu?” benzeri sorular getiriyor ister istemez. Sorunun cevabı için Osmanlı Devleti’ne ve sonrasındaki Cumhuriyet dönemine bir bakmak gerekiyor.

Herkesin malümu Amerika Birleşik Devletleri’nin siyahi vatandaşları geçtiğimiz her 10 yılda olduğu gibi ırkçılığa maruz kaldılar ve ayaklandılar. Aslında özellikle ABD’de ve Avrupa’da çok yakın tarihe kadar siyah ırka karşı yapılan ırk ayrımı gayet normal karşılanıyordu. Ben ise bu bağlamda başka bir tezden Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün hâlâ minnetle anan Afrika kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bahsedeceğim.

Nâm-ı diğer ‘Afro Türkler’ hakkında; Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti payidar olduğunda tarih kitaplarımızda pek yer almayan bir mesele hepvardı: Afrikalı köleler!

Hala daha günümüzde sosyal medyada paylaşılan bazı metin ve resimlerde memleketemizde saat satan siyahîlerle ilgili “Bu insanların vatana ihanet ettikleri hiç görülmemiştir” denir ya aslıda vardır. Hemde bu deyiş ölüm pahasınadır 

Halifelik henüz kaldırılmamışken Osmanlı’nın cihat çağrısına Araplar dahi sırt çevirmişken tâ Madagaskar’dan gönüllü gençler ülkemize gelerek bizler ile omuz omuza çarpışmışlardır.

Osmanlı topraklarından bu zamanımıza  yani 2020’ye geldiğimiz bunca vakitte Türkiye Cumhuriyeti’nde asla sistematik bir ırkçılığa maruz kalmayan siyahi insanlar hem biz Türkler’e hem de Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve saygılarını her daim gösteriyorlar