Dünya Zeytin Günü vesilesiyle Balıkesir Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Dünya Zeytin Günü vesilesiyle Balıkesir Üniversitesi, Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl açıklamalarda bulundu. Satıl, ‘Anadolu’da halk arasında zeytin ağaçlarının yaprakları, mikrop öldürücü, ateş düşürücü, kan şekerini ve yüksek tansiyonu düşürücü, idrar söktürücü özelliklerinden dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır’ dedi.
Türkiye’nin zeytin ağaç varlığı açısından İspanya ile birlikte dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Satıl, ‘Zeytin yaprağı Anadolu’da geleneksel halk tıbbında asırlardır kullanılmaktadır. Anadolu’da halk arasında zeytin ağaçlarının yaprakları, mikrop öldürücü, ateş düşürücü, kan şekerini ve yüksek tansiyonu düşürücü, idrar söktürücü özelliklerinden dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta bazı kırsal bölgelerde ağız içindeki aft ve yaralara karşı zeytin yaprağı çiğnenerek kullanıldığı bilinmektedir. Aynı şekilde geleneksel halk hekimliğinde yara iyi edici olarak yapılan merhem ve kremlerde mutlaka zeytin yağ kullanılmaktadır’ dedi.
Prof. Dr. Satıl, sözlerinin devamında Bilimsel çalışmalarda zeytin yaprağı kullanıldığını belirterek, ‘Halk tıbbının özellikle şifalı bitkilerle ilgili bilgi ve uygulamalarının modern tıbba kaynaklık ettiği bilinen bir gerçektir. Yapılan bilimsel çalışmalar, zeytin yaprağı ve içeriğindeki Oleuropein maddesinin antiviral ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Halk arasında kullanılan zeytin yaprağı ve yağı ile ilgili olarak bu geleneksel kullanımlarda hareket edilerek deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Zeytin yaprağı uzerinde yapılmış çalışmalar göz önüne alındığında, oleuropeinin önemli biyolojik aktivitelere sahip olduğu ve günümüzde yeni ilaçların geliştirilmesine ışık tutacağı açıktır. Bu nedenle, zeytin yaprağındaki bu maddeyi eczacılık teknolojisiyle buluşturulup daha etkili formülasyonlarını geliştirilip standart farmasötik formlara dönüştürmenin yollarını bulup bilim dünyası ve ülke ekonomisine katkı sağlamak şarttır’ açıklaması yapıldı. Zeytin yaprakları bitkisel gıda takviyesi olarak değerlendirilmelidir. Hastalıkla mücadelenin ve hesaplı yolu, hastalığa yakalanmadan evvel koruyucu tedbir almaktır. Gelişmiş ülkelerde, özellikle eczacılar ve hekimler, ‘koruyucu hekimlikte ve sağlıklı yaşamda’ başta herbal çaylar vb olmak üzere, doğal kaynaklardan da faydalandıkları bilinmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşacak olursak, alanında uzman tıp doktorların tedavilerini ve tavsiyelerini uygulamakla birlikte zeytin yapraklarını ve ekstraktlarını bitkisel gıda takviyesi olarak değerlendirilmesinde de fayda var’ dedi.
‘Dünya Zeytin Günü’
Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) girişimi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) aldığı karar ile zeytin ağacı Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklendi ve 26 Kasım gününün ‘Dünya Zeytin Günü’ olarak kutlanılması kararı alındı.