Alaçam, Dursunbey, Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri 2020 Yılı üretimlerinin hızlandırılması, 2021 Yılı damgalarının seri bir şekilde bitirilmesi ve güncellenen üretim politikalarına uygun olarak üretim faaliyetlerinin yapılabilmesi adına iş başı eğitimlerine başlandı.

Tatbikatlar; Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Gazi Çetin, Şube Mühendisleri, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Uğur Çelik, İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, üretim ve depoda görevli Orman Muhafaza Memurları ve İşçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Eğitim esnasında; Bakım, tensil damgası uygulaması, iş güvenliği ve tekniğine uygun ağaç kesimi, kesilen ağaçların standartlara ve piyasa taleplerine göre boylama teknikleri, ölçme mesalama, sevk pusulası kesilerek satış yerine gönderme, depolarda ürünlerin teslim alınması ve kullanılan kayıt defterlerinin tanıtımı, nakliye kesilmesi hususunda dikkat edilmesi gerekenler, orbis kullanımı, birim fiyat tespitleri ve vahidi fiyat defterlerinin tatbiki, üretim dosyalarının tanzimi, dikili satış dosya hazırlığı, dikili satış süre uzatım evraklarında dikkat edilecek hususlarla ilgili bizzat işin görevlilerince anlatım ve tatbikat yapıldı.