Karesi Kaymakamlığı Proje ofisi, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile Türkiye’de ilçeler bazında ilk kez öğretmenlere yönelik “Türk Patent Sistemi Eğitimi” online eğitimi Karesi ilçemizde gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından geliştirilen proje çıktılarının Patent hakkı ile korunması konusunun ele alındığı eğitimde “Patent Başvuru Süreci ve Takibi” ile ilgili öğretmenlerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu hususlara değinildi. Toplantıya dahil olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, yapılan bu farkındalık eğitiminin Türkiye’de öğretmenlere yönelik yapılan ilk etkinliklerden biri olduğunu belirtti. Toplantı sırasında Karesi ilçesinde yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi alan ASAN, işbirliğini devam ettirerek Türkiye’deki diğer kurumlara örnek teşkil edecek çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti. Karesi ilçesi okullarında yürütülen bilimsel projeler sonucunda patent başvuru aşamasına gelen 7 ürün bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karesi Kaymakamı Abdulkadir DEMİR, “İlçemizde öncelikle öğrencilerimizin günümüzde ve gelecekte neyi sorun ve ihtiyaç olarak gördüklerini belirlemelerini, bu sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm bulabilmek adına bilgiye ulaşarak, bilgiyi tekniğe, teknolojiye dönüştürerek  özgün çalışmalar yapmalarını her zaman teşvik etmekteyiz. Öğrencilerimizin bu çalışmaların patentlerini alarak çalışmalarını geleceğe taşımalarını istiyoruz. Tüm okullarımızda patent, faydalı model ve tasarımın fikri mülkiyet açısından önemi ile ilgili farkındalığı artırmak ve süreçle ilgili detaylı bilgilendirme yapmak için bu eğitimi almak istedik. Karesi Kaymakamlığı olarak, tüm okullarımızı ve özellikle bu konuda mesafe alan okullarımızı ürün geliştirme ve başvuru süreçlerini destekleyeceğiz. Ortaöğretimde bu kültür geliştikçe yükseköğretimde de bunun devamlılığının sağlanabileceğine inanmaktayız. Öğretmenlerimizin bu eğitimi almasında büyük katkıları olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ve kurum personeline, Karesi ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne, Karesi Kaymakamlığı Proje Ofisine, eğitime katılan öğretmen ve idarecilere teşekkür ediyoruz” dedi.