Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Murat Karacan, Balıkesir’in sanayileşmede geç kalmasının bir avantaja çevrilebileceğini, katma değeri yüksek sanayi yatırımlarının şehre kanalize edilebileceğini söyledi. Balıkesir’iin sanayileşme yolundaki eksikliğini de toplumun inanç eksikliğine bağlayan Karacan, “ Her şeyi devletten bekliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Murat Karacan, Balıkesir’in sanayileşmede geç kalmasının avantaja çevrilebileceğini kaydetti.  Sanayileşmede katma değeri yüksek, çevreci ve istihdama katkı sağlayacak yatırımların Balıkesir’e kanalize edilebileceğini ifade eden Karacan, “ Bölgemizin de dahil olduğu Anadolu coğrafyasında, sanayi ve tarım başlıkları ihmal edilmiş bir hale gelmiştir. Bunun sebebi olarak, Türk sanayi üretiminin İstanbul ve çevresinde yoğunlaşmış olması gösterilebilir.  İstanbul imgesinin önemi günümüzde dahi hala sürmektedir. Özellikle kırsal kesim 80’li yıllardan sonra İstanbul’ a göçmüştür.  Bu durum günümüze baktığımızda ülkemizi taşralaştırmış, sonunda İstanbul kendisi de taşralaşmaya başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında Balıkesir, İstanbul için bir can simididir. Ülke ekonomisini kemiren şehir olan İstanbul, burnunun dibinde olan Balıkesir coğrafyasının da gelişmesini engeller bir haldedir.  Balıkesir’den başlayacak ve ülkeye dengeli bir şekilde yayılacak bir sanayileşme, asırlardır süren bölgeler arası dengesizlik ve eşitsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Yani, İstanbul’a bir fabrika açarak, kırsaldan çiftçiyi oraya çağırmanın sonucu bizi bugün yaşadıklarımızla yüz yüze bırakmıştır. Balıkesir’den başlayarak ülkemize yayılacak sanayileşme ağı önerisine; nüfusun belli bir rakamda tutulması ve sanayi dalına ayırılarak, sanayi dalı çalışması yapılacak pilot bölgeler oluşturulması katılmalıdır. Bu öneriler uygulanacak ve akıllıca kullanılacağına dair izlenecek olan teşviklerin de devreye girmesine sebep olacaktır. Mesela, yatırım yapmak isteyeceklere uygulanacak faiz oranlarını sıfırlamak ya da düşürmek tarzı teşviklerden bahsediyoruz. Uygulanacak nüfus sınırı zaman içerisinde kontrollü bir şekilde artışa doğru çevrilebilir.Bu nüfus sınırını belirlemek için; kentin var olan sanayi potansiyelini, yeni yerleşecek üretim potansiyelini, hammadde bulunmasına bağlı başlıklarına dikkat etmek gereklidir.

 

 

ÜNİVERSİTE VE SANAYİ BİRBİRİNİ ANLAMALI

Balıkesir’in gelişmesi adına üniversitenin AR-GE Kurumu olarak çalışmasının önemine değinen Murat Karacan, sanayileşme hamlesinin de bir bütüncül kalkınma taslağı olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Karacan, sözlerine şöyle devam etti: “ Balıkesir sanayileşme tasarısı, bütüncül bir kalkınma projesi taslağı ve önerisi olarak ele alınmalı, ülkemizin diğer bölgeleri için de referans olabilecek hale gelmesi lazımdır. Balıkesir’in önderliğini yapacağı sanayileşme tasarısı yurt yüzeyine yayılan bir sanayileşmeyi ön görerek yapılmalıdır. Kalkınma nasıl olmalıdır sorusuna cevap verilerek yola çıkılmalıdır. Düşük karbonlu kalkınma anlayışı vb. gibi. Konumundan dolayı Balıkesir sanayileşme amacına en çabuk varma potansiyeline sahiptir. Bu durumu kontrol edilir halde hayata geçirmek ve disiplin içinde yapmak, yaşamı sürdürülebilir ve güvenilir kılmayı da sağlayacaktır. Bunun için bir veri devrimine ihtiyaç vardır ve önemlidir.  Önemli olan bu refah sıçramasının yapılabileceğine toplumun inandırılması. Balıkesir’de yıllardır süregelen neden sanayileşemedik sorusunun cevabı da burada. Toplumda inanç olmaması. Bu durumun oluşturduğu kafa karışıklığı ve her kafadan çıkan ayrı çözüm önerilerini dinletebilmek için bir araya gelinmesinin gerekliliğinin görülmemesi. Her çözüm önerisinin kabul edilmesi beklentisi ve her şeyin devletten beklenmesi. Sanayileşme için kentin hangi partiye oy verdiği önemli değildir. Yepyeni bir şeyi örgütleyerek ihraç eder hale gelmeliyiz. Büyük kentlerin çekiciliğini kendi kentimize getirebiliriz. Ülkemize onur katacak bir yükseliş, onur verecek bir etkin hale sahip olmamız mümkün.Mevzu bilimsel ve teknolojik atılımı gerçekleştirmekten geçmektedir.Üniversite ve sanayi birbirini anlamalı. Buna uygun bir başarılı modeli önce bölgemizde sonrasında bütün ülkede farklı bölgelerde uygulayabiliriz. Finans bulunur. Yeter ki, birlikte iş yapma kültürünün gerekliliğini görerek ilerleyelim. Bu açıklamaları yapmamızın temel sebebi şudur, Balıkesir bu sene hatırı sayılır şekilde göç almıştır. İstanbul’da önemli sayılabilecek şekilde göç vermiştir” dedi.