Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Murat Karacan, Koronavirüsü salgını döneminde Balıkesir’de tedarik zincirinde yaşanan sorunları “Covid-19 Salgını Sürecinde Tedarik Firmaları ve Küçük İşletmeler” adlı bilimsel çalışmayı tamamladıklarını açıkladı.

Pandemi sürecine hızlı tüketim malları satan küçük işletmelerin ve tedarikçi firmaların hazırlıksız yakalandığını ifade eden Murat Karacan, “ Gözlemlerin ve küçük işletmelerin sahipleriyle yapılan konuşmaların sonucunda, en başta tedarikçi firmalar olmak üzere Balıkesir yerelinde pandemi sürecine işletmeler hazırlıksız yakalanmışlardır. Pandemiden kaynaklanan kriz sürecinde, işletmelere destek vermesi beklenen yerel iş dünyası derneklerinin de kriz yönetimi ve toparlanma konularında yeterli donanıma sahip olmadıkları görülmüştür. Çözüm ve yol almaya odaklı bir yaklaşım yerine şikayet temelli bir yaklaşım sergilenmesi krizin derinleşmesine sebep vermiştir. Şikayet temelli yürümenin sonucunda, tedarik firmaları küçük işletmelere kendilerinin daha önce belirlediği şartları, Covid kaynaklı olarak değiştirdiklerini söylemiş ve yeni çalışma metotlarını dayatma yolunu seçmişlerdir” dedi. 

 

DAYATMA MODELİ ORTAYA ÇIKTI

Pandemi sonrasında yaşanan sıkıntılar sonrasında tedarikçi firmaların küçük işletmelere dayatmalarda bulunduğunu gözlemlediklerini ifade eden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Murat Karacan, “ Bu dayatma metodu küçük işletmelerin pandemi sürecine hazırlıksız yakalanmalarını daha da derinleştirmekle kalmamış, işletmelerine gelen müşteriye oluşan sıkıntılı durumdan dolayı ürünü yok satar hale gelmişlerdir. Bunun sebebini müşteriye açıklamakta zorlanmışlardır. Özellikle cari konusunda tedarik firmalarınca belirlenen şartların, kriz var denilerek değiştirilme yoluna gidilmesi ürün çeşitliliğini ve dolayısıyla müşteri sayısını azaltmıştır. En önemli şikayet olarak dile getirilen budur.  Cirolarının düşmesi toparlanma evresine geçmelerini uzatmaktadır. İşletmelerin bu süreçte yeni bir arz talep dengesi oluşturmak için olağanüstü bir çaba sarf ettikleri göze çarpmaktadır” dedi.

 

YENİ KRİZLERE DUR DİYELİM

Yeni krizler öncesinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini işaret eden Karacan, “ Kriz sonrası girilen toparlanma sürecinde küçük işletmeler bağlı oldukları çatı kuruluşlardan kriz koçluğu vb. çalışmalar beklemektedirler. Uyum ve dayanıklılık kapasitesi artırımı adına  talep edilmesi olumludur. Yeni krizlerin oluşması halinde faydası net olarak görülebilecek bir destek isteğidir. Devlet desteğinden yararlanabilen işletmeler bu destekten memnun kalmışlardır. Ancak ödeme günü yaklaştıkça, toparlanma süreci için bu sürenin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Ödemelerin başlama gününün süresiz olarak ertelenmesi, desteğin bu şekilde sürdürülmesi yeni normal evreye geçişte daha dayanıklı bir yapının oluşturulmasını istemektedirler. Erteleme talebi özellikle bu sebepten ötürüdür. İşletmeler ağırlıklı olarak krizin ekonomik etkisine yoğunlaşılmasını istemektedirler.  Bütün bunların ışığında; rapor çalışmasından elde edilen sonuçların genişletilerek kullanılması, özellikle tedarikçi firmaların mensubu olduğu iş dünyası örgütleri için bir iş yapma modeli geliştirmek ve hem onların hem de onlarla çalışan küçük işletmelerin kurumsal kapasitelerini artırmak adına gereklidir. Pandemide beklenen yeni ataklara hazırlıklı olmak, yeni afet modülleri tasarlamak ve geliştirmek elzem bir durum olarak karşımızda durmaktadır” dedi.