Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Muhammed Sıddık Polat Sosyal Güvenlik Uygulamaları hakkında SEMBOL MEDYA’ya özel açıklamalarda bulundu. Müdür Polat, 15 Kasıma kadar Balıkesir’de STK, işveren ve çalışanlarla bir araya gelerek afiş, broşür gibi materyallerle bilgilendirmeler yapılacak dedi.

Polat yaptığı açıklamada işverenlerin kişileri kayıt dışı çalıştırmamaları bunun ülke ekonomisine zararları olduğu gibi tespiti halinde işverene de ciddi maliyetler getirdiğini belirtti.

Verdiği örnekte 2020 yılı için tespit edildiğinde bir kişiyi bir ay sigortasız çalıştıran bir işverene bunun maliyeti 11.771 TL bu 6 ay ise 41.000 TL bir yıl ise 76.000 TL olduğunu belirten Polat Bunun yanında faydalandığı teşvikler varsa bunlarında durdurulacağını Devletin sağladığı Kredi gibi imkanlardan faydalanamayacağını söyledi. Kayıt dışılığının diğer bir olumsuz etkisinin de haksız rekabete yol açtığını bu nedenle işverenlerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Yine 17 adet Sigorta Prim Teşviğinin olduğu işverenlerin bu teşviklerden maksimum düzeyde faydalanmalarını istedi.

                Polat çalışanlara da seslenerek Sosyal Güvenliğin Anayasal bir hak olduğunu sigortasız çalışmamaları gerektiğini, bu şekilde çalışmaları durumunda ileride gerek emeklilik gerekse iş kazası gibi durumlarda hak mahrumiyeti yaşayacakları geleceklerini karartmamalarını söyledi.  Sigortasız çalışan kişilerin 7 gün 24 saat ALO 170, Cimer ya da Kuruma verecekleri dilekçeler ile durumlarını bildirmeleri takdirde gerekli yasal takip yapılarak onların haklarını Kurum olarak arayacaklarını bildirdi.

                Son olarak Kayıt Dışı Çalışmanın ülke üzerinde ki olumsuz etkilerinden bahseden Polat “Kayıt dışı istihdam sonucunda Vergi ve Prim kaybına, Sosyal Güvenlik açığına neden olur. Sosyal Güvenlik Sisteminde çalışan / emekli dengesinin bozulmasına neden olur. Primsiz ödemelerin artmasına neden olur. Gelir dağılımının bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına neden olur. Ekonomide kurumsallaşma eğiliminin azalmasına zemin hazırlar. Ekonomik verilen güvenirliliğine zarar verici ve ekonomik kararların öngörülen etkileri yaratmasına engel olur” dedi.