Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Açık Veri Portalını yayına aldı. İnternetten ulaşılabilen portal; bilgiye kolay erişim ve analiz imkânıyla kamuda şeffaflığı getiriyor.

ŞEFFALIK VE KATILIMCILIK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Veri Portalı hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın benimsemiş olduğu; şeffaflık, hesap verilebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen portal ile şeffaflığın ve katılımcılığın artırılması hedefleniyor. Belediye ve iştirakleri tarafından üretilen verilerin vatandaşların kullanımına açıldığı portala https://acikveri.balikesir.bel.tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor.

ŞEHRE DAİR VERİLER PAYLAŞILIYOR
Belediye, bağlı kuruluşlar ve iştirakler tarafından yürütülen çalışmalar esnasında toplanan veri setleri; vatandaşlar, akademisyenler, araştırmacılar ve girişimciler tarafından kullanılmak üzere paylaşılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; şeffaflık, katılımcılık, güvenilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, verilerin sürekli güncelleneceği portal ile sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışı, yaşam kalitesi yüksek bir şehrin inşası, oluşturulacak veri havuzu ile üretkenliğin artırılması amaçlanıyor.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK
Belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine, hizmetlerin kalitesinin ve performansının artırılmasına katkı sağlayacak portal ayrıca vatandaşların ve akademisyenlerin, şehir yönetiminde belediye ile birlikte çalışmasına ve işbirliği yapmasına katkı sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin Amacımız kurum-paydaş ilişkisini artırarak ortak yönetim anlayışına dayalı bir ekosistem oluşturmak.” dedi.

43 VERİ SETİ HALKA AÇILDI
Açık Veri Portalı’nda şu anda; çevre, ulaşım, yaşam, demografik yapı, kırsal gibi 43 veri setinin kamuya açıldığını ve sürekli güncelleneceğini kaydeden Daire Başkanı İlker Şahin “Halka açtığımız veri setleri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) standartlarına uygun olarak anonimleştirildi. Bütün veri setlerimizi lisanslı olarak paylaştık. Kullanmak isteyen vatandaşlar, lisansın gerektirdiği gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne atıfta bulunarak tüm verileri kullanabilirler.Açık veri setlerine ilişkin bilgilere ve güncel verilere tek kaynaktan ulaşabilen vatandaşlarımız, portalda görmek istedikleri, ihtiyaç duydukları bilgileri de Büyükşehir Belediyesi’ne iletebilecek.” açıklamasında bulundu.

ŞEHRE DAİR POLİTİKALARI BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ
Açık Veri Portalı ile Balıkesir’deki yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Vatandaşlarımızla etkileşim halinde ve daha şeffaf bir şekilde şehre dair politikalar üreteceğiz. Bilgi paylaşımının şehrin sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlarını tespit etmeye, şeffaflığı artırmaya ve belediyemiz ile vatandaşlar arasında iletişimi güçlendireceğine inanıyoruz.” dedi. İHA