AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Katip Üyesi ve KEFEK Komisyonu Üyesi Av. Belgin UYGUR, şimdi de “Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu” nun Başkanı seçildi.

Başkan seçilmesi ilçe ilgili yaptığı açıklamada “Kadının iş yaşamında yer almasının bireysel ve toplumsal kalkınma açısından öneminin bilincindeyiz. Kadınların toplumsal yapı içindeki konumlarının her bakımdan iyileştirilmesi sadece o toplum için değil aynı zamanda söz konusu toplumun yer aldığı coğrafi bölge ve dünya için de büyük önem taşımaktadır. Aile yaşamının temelini oluşturan ve aile yaşamının devamlılığı için çok büyük bir görev üstlenen kadınlarımızın, iş ve aile yaşamlarını uyumlaştırmaları sırasında karşılaştıkları sorunları tespit edip çözüm önerileri oluşturacağız. Sağlıklı aile sağlıklı toplum demettir. Aile yapımızın güçlü olması için, aile bireylerinin sorunlarının tespiti ve çözüm üretilmesi konusunda, komisyonumuzun çalışmalarının fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu göreve beni layık gören komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma, KEFEK Komisyon Başkanımız Fatma Aksal’a ve her daim desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, hayırlı bir çalışma dönemi olmasını diliyorum. “dedi