Karesi Belediyesi’nin ortakları arasında bulunduğu ‘ZeroWaste (Sıfır Atık)-Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi’ başlıklı projesi 208 bin 292 Avro ile kabul edildi.

Karesi Belediyesi’nin ortakları arasında bulunduğu ‘ZeroWaste (Sıfır Atık)-Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi’ başlıklı projesi 208 bin 292 Avro ile kabul edildi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacaklarını söyledi.
Sıfır Atık çalışmalarıyla Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında yeralan Karesi Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranı % 46 iken Türkiye’de % 13. Türkiye’de de bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye’de atıkların geri dönüşüm oranını % 35’e çıkarmayı amaçlıyor. Bu çalışmalara en büyük desteği veren kurumlar arasında da Karesi Belediyesi yeralıyor.
Hayvansal ve bitkisel atıklar ekonomiye kazandırılacak
Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayi-teknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması; Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde ‘Sıfır Atığa’ (Zero Waste) dayalı Döngüsel Ekonomi (CE) politikalarında temel bir temadır. Ocak 2018’de ‘Kirleten Öder’ ilkesiyle revize edilen AB Sirküler Ekonomi Eylem Planında bu tür atıkların 2035 yılına kadar en fazla %10’a düşürülmesi ve % 90’nının dönüştürülmesi hedefleniyor.
Projede ülkemizden Balıkesir Üniversitesi ile beraber Karesi Belediyesi; Slovakya’dan Slovak University of Agriculture in Nitra, İspanya’dan Fundaciıon Universitat Jaume I-Empresa, İsveç’ten SWIDEAS ve Makedonya’dan EMKICE isimli kurum ve kuruluşlar proje ortağı olarak yer alıyor. Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir proje koordinatörlüğü göreviyle beraber hayvansal/bitkisel atıkların dönüştürülmesi konusundaki sorumluluğu, sanayi atıklarının dönüştürülmesi konusundaki sorumluluğu da Balıkesir Meslek Yüksek Okulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Fatmagül Tolun yürütecek.
Başkan Orkan ‘Diğer belediyelere öncülük edeceğiz’
Karesi Belediyesi olarak sıfır atık konusunda yapılan çalışmalarda bölgede söz sahibi olduklarını söyleyen Başkan Dinçer Orkan, ‘Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bu tür çalışmaları yaparken yerelde ve uluslararası alanda tüm paydaşlarla ortak hareket ediyoruz. En büyük isteğimiz gelecek nesillere güzel ve temiz bir Karesi bırakmak. Sıfır atık konusunda projemiz uygulamaya geçildiği anda ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacağız. Bu sayede sıfır atık konusunda diğer belediyelere öncülük etmiş olacağız. İlkleri oluşturan her zaman Karesi Belediyesi olmuştur’ dedi.