Turizm cenneti Erdek’i, yıllardır derebeyliği gibi yöneterek adeta karanlığa gömen Hüseyin Sarı’nın belediye başkanlığı, ihaleye fesattan hüküm giydiği için düştü! Bugün Erdek’in makus talihinin değiştiği gün olarak tarihe geçecek.

Mesele AK Parti, CHP meselesi değil. Bu adam AK Parti’den de belediye başkanlığı yaptı, CHP’den de yaptı. Zihniyet problemli. Sarı, yıllardır Erdek’te orta çağdaki feodal sistemler gibi “Ben yaptım oldu” mantığıyla hareket etti. Şirin ilçedeki herkesi “Her bakımdan” korkuttu.

Erdek’teki işte bu karanlık düzen, yolsuzluklara da zemin hazırladı. Nitekim Sarı, “İhaleye fesat karıştırma” suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 5. Dairesi, kararı onayınca Anayasa’nın 127. maddesi gereğince Hüseyin Sarı’nın Belediye Başkanlığı düştü. 

Erdek bu günü bayram ilan etmeli

————————————————————————–

Sarı görevden uzaklaştırıldı

  CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın “İhaleye fesat karıştırma” suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay tarafından onaylanması sonucu İçişleri Bakanlığı bir genelge ile Hüseyin Sarı’yı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.
  Hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen bir davada ihaleye fesat karıştırma suçlaması ile 1 yıl 15 gün hapis cezası verilen ardından cezası Yargıtay tarafından onaylanan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
  Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğince yapılan açıklamada “Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/165 sayılı Kararı ile Belediyenin mülkiyetinde bulunan Erdek İlçesi 12 Pafta 165 Ada ve 65 Parsel sırasında kayıtlı ve üzerinde Akaryakıt İstasyonu bulunan gayrimenkul için Akaryakıt İstasyonu Yapılması ve İntifa Hakkı İhalesi ile Akaryakıt İstasyonu Kiralama İhalesi yapıldığı, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve her iki ihalenin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığı tespit edilerek Erdek Belediye Başkanı Hüseyin SARI’nın İhaleye Fesat Karıştırma Suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 20.05.2020 tarih ve E:2017/4134, K:2020/11110 numaralı kararı ile onandığı anlaşılmıştır.
  Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda yukarıda belirtildiği şekilde bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı Anayasanın 127 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca 22.06.2020 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi. İHA