Balıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti. Bu sisteme göre dünyanın yüz ölçümü şimdiki hesaplamalara göre 34 milyon kilometrekare daha küçük olabilir.
Matematik alanındaki ilginç çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken araştırmacı Hüseyin Ergil yeni bulduğu formül ile küresel yüzeylerin yüz ölçümünü daha kesin bir sonuç ile bulduğunu iddia etti. Hüseyin Ergül, ‘Şu elimde deney kürelerinden bir tanesi kutup noktasından, yarıçapı 1 santimetre (cm) olan bir daire çizdim. Bu dairenin hemen bitişiğinde ya da ardışık sayı 2 cm olan yarıçapı, 3 cm olan, 4 cm olan, 5, 6, 7 gibi ardışık tam sayılı olan daireler çizdim. Bunları ekvator dairesine kadar getirdim. Sonra bu daireler arasındaki, ardışık daireler arasındaki farkları buldum. Farkları bulduktan sonra bu bir dizin oluşturdu bu farklar. Sonra bir düşünceyle bu farkların farkını aldım. Karşıma çok enteresan; 5,32 olarak bir sayı çıktı. Her farkın 5,32 olarak çıkması beni elbette sevindirdi. Dolayısıyla bunun üzerinde biraz daha fazla durmaya başladım’ dedi.
Küresel hesaplamalarda yeni bir evrensel sabit bulduğunu ifade eden Hüseyin Ergül ‘Küresel yüzeyin tamamının ölçümünü bulmak için bildiğimiz bir sistem var. Pi sayısının dört katını, yarıçapın karesiyle çarpıyoruz. Yani dairenin dört katı anlamında bu. Ama hangi dairenin? Ekvator dairesi mi, yoksa bütün küreler böyle değil. Kutuplardan basık olan küre şeklinde cisimler de var. Örneğin dünya. Dünya geoid şeklinde bir cisimdir. Kutuplardan basıktır. Bu nedenle de o basıklık ekvatoral daireye yansıyor. Bütün bunların sağlıklı olabilmesi için, ‘pi sayısını kullanmadan bu küresel yüzeylerin alanını nasıl bulurum’ sorusuna cevap aramaya başladım. Yaptığım deneyler sonucunda gördüm ki; bu evrensel sabit olan 5,32 ile eğrilik yarıçapının karesini çarptığım zaman kürenin yüzeyini buluyorum. Yani yüzey alanını buluyorum. Bunu pi ile olan hesaplamada ve diğer hesaplamalarda yaptığım zaman bunun daha önemli olduğunu gördüm. Yalnız burada şunu söylemek istedim; dairenin alanlarını bulurken, daha önce ilan ettiğim, pi sayısız dairenin alanını bulma formülünü kullanıyorum. Bu da dairenin alanı 2r kare artı iki bölü 3r kare. Yani kısaca 2,66r karedir bu. Bu da son derece isabetli, öbüründen daha gerçekçi bir sayıdır. Bunu kullandım. Bundan dolayı bu sabiti bulabildim. Olmasaydı bulma imkanım yoktu’ dedi.
Ergül, dünyada 13 evrensel sabit sayı olduğunun altını çizerek ‘Özellikle dünyada 13 tane evrensel sabit sayı var. Onları araştırırken bu bilgiye rastladım. ‘Dünyanın yüzölçümünü bilinen klasik sistemlerle, formüllerle hesap etmek mümkün değildir’ cümlesi ile karşılaştım. Bu da tabi beni destekler nitelikte bir cümle. Onların eğrilik dediği şeyi ben eğrilik yarıçapı olarak zaten bulduğumun farkına vardım. Eğrilik yarıçapını kullanarak bir de bulduğum bu evrensel sabit dediğim küresel alanlardaki 5,32 ile çarptığım zaman yüzölçümü çıktı. Bunu bir şeyle daha destekledim. Örneğin dünyanın ekvator çevresi 40 bin kilometre. Şimdi bunun yarıçapını ben pi sayısını kullanmadan şöyle hesap ettim; orada da zaten daha önceki eleştirilerde ‘pi sayısı yalnızca alan değil, yüzeylerin ölçümü için değil, çevre ölçümü için de kullanılıyor’ deniliyordu. Hem de onlara bir cevap olsun. Dairenin çevresini pi sayısı olmadan da bulabiliyoruz. Benim araştırmalarım sonucunda bulduğum bir ortalama değer var. Bir dairenin çevresini bulabilmek için şunu yapıyoruz; çevre eşittir çap çarpı yüz bölü otuz bir virgül beş. Dünyanın yüzeyini hesap edebilmek için bunu kullandığım zaman bulduğum sayı ile yani yarıçapla, yine bulduğum formülle örtüştüğünü gördüm. Bu da geçmişte benim çalışmalarımı destekler nitelikte bir şey oldu. Burada da ayrı bir sevinç duydum’ dedi.
Dünyanın yüz ölçümünün aslında daha küçük olduğunu ifade eden Ergül ‘Kitaplarda dünyanın yüzölçümünün 510 milyon 100 bin kilometrekare olarak açıklar. Benim bulduğum formülle aralarında 34 milyon kilometrekare fark var. Benim bulduğum daha küçük çünkü bunu, dairenin alanını bulurken de, pi sayısı ile bulunan yüzde on beş daha fazla diye söylemiştim. O oranlar hala geçerli’ dedi.