Türk iş dünyasının AR-GE yatırımlarını ölçen ‘Turkishtime Ar-Ge 500 Araştırması’ açıklandı.

Türk iş dünyasının AR-GE yatırımlarını ölçen ‘Turkishtime Ar-Ge 500 Araştırması’ açıklandı. BEST, AR-GE’de Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşunun içerisinde ilk 30’da yer aldı.
Yırcalı Holding’in en büyük kuruluşu olan BEST – Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş’nin 2010 yılında sektörde ve Balıkesir’de kurulmuş olan ilk Ar-Ge Merkezi (Araştırma – Geliştirme) ile rekorlara imza atmaya devam ediyor. Farklı sektörlerden 500 firmanın yer aldığı Türkiye’nin Ar-Ge Şampiyonları listesinde bu yıl ilk 30’a girerek büyük bir başarıya imza attı.
Ar-Ge alanındaki başarılarını arttırarak devam ettiren BEST A.Ş., ülkemizde birçok tanınmış firmaları geride bırakarak, araştırma ve geliştirmede de lider bir kuruluş olduğunu kanıtladı. Araştırma ve geliştirmeyi büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele alan BEST A.Ş, kendi teknolojisini üreterek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
2010 yılında kurulan Türkiye’nin ilk enerji sektörü Ar-Ge Merkezi olan Best Ar-Ge Merkezi; 2019 yılı içerisinde toplam sayısı 61 Ar-Ge projesi tamamlamıştır. Yaklaşık 54.5 milyon lira olan Ar-Ge harcaması; Best’in toplam cirosunun yüzde 7’nin de üstüne çıkmaktadır. Bu oran yüzde 2 civarında olan Avrupa Birliği ve yüzde 1 civarında olan Türkiye GSYH’ya göre Ar-Ge harcaması oranının üstündedir.
Firmanın 10 yıllık Ar-Ge çalışmaları neticesinde kazanılan gelir ise 2019 cirosunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Türkiye’nin yetkin bilim kurulu olan TÜBİTAK tarafından desteklenen ve denetlenen; ülkenin ve firmanın teknoloji seviyesini ileriye taşıdığı 34 TEYDEB projesinde paydaş olmuştur. Mevcutta devam eden 2 adet AB destekli HORIZON projesinin de proje partnerleri arasında olan firma, bu alanda da öncü konumundadır. Önceki yıllarda yapılan başvurular ile birlikte toplam patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka başvuru sayısı 2019 yılı itibari ile 24’e çıkartılmıştır. Dünya, Avrupa ve Türkiye patent ofislerine başvuruları bulunmaktadır.
2019 yılı toplam BEST Ar-Ge Merkezi personeli sayısı 81’dir. Personele eğitim imkanları sağlamak Ar-Ge merkezinin önceliklerinden biridir. Toplam Ar-Ge personelinin yüzde 17’sini yüksek lisans yapmış personeller oluşturmaktadır. Doktora yapan personel sayısı ise yüzde 6 civarındadır, bu oran Ar-Ge Merkezleri arasında oldukça yüksek kabul edilmektedir.
Ar-Ge Merkezi; üniversiteler ile işbirliği konusunda da hem Balıkesir ili üniversiteleri, hem de Türkiye’deki tüm üniversiteler ile konusunda uzman akademisyenlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitelere ek olarak; ülke menfaatine TSE, IEC ve CIGRE gibi uluslararası komitelerde görev almakta, Cigre Türkiye Transformatörler ve Reaktörler komitesinin yöneticiliğini 2019 yılından beri ARGE Merkezi Müdürü Ahmet Kerem Köseoğlu sürdürmektedir. Merkez Müdürü; TTGV tarafından 2018 yılında verilen, Türkiye’nin En İnovatif Personeli – Refik Üreyen ödülüne layık görülmüştür.
Best A.Ş. Ar-Ge Merkezi; Türkiye’nin önde gelen imalat sektörleri olan otomotiv, savunma sanayi, ilaç, kimya ve beyaz eşya sektörlerinin arkasında, enerji sektörünün en önemli temsilcisi konumunda yer almaktadır. Bu yıl 10. yılını kutlayacak olan tecrübeli BEST – ARGE Merkezi, çalışmalarına devam ederek; ülkemize, Balıkesir’e ve firmaya katkıda bulunmaya devam edecek.

Kadın istihdamında da öncü
BEST A.Ş. ayrıca, mühendislik ve büro personeli olarak yüzde 17 oranında kadın çalışan istihdam ediyor. Ayrıca üretim birimlerinde kadın çalışan sayısını artırmayı bir sosyal sorumluluk olarak görüyor.