BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği gerçekleştirdiği bir çalışma ile Balıkesir iş dünyasında uzaktan çalışma potansiyelini içeren konuları, dijitalleşme ve yazılım alt yapısı ile bunların geleceğe yönelik öngörülerini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi..

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirdiği bir çalışma ile pandemi süreci ile hızlanan uzaktan çalışma konusunda Balıkesir İşletmelerinin sahip olduğu potansiyel, hazırlık ve planlama konularını ele aldı.

“Yüksek teknolojili ürünlerle yazılım, sosyal ve ekonomik dönüşüm sağlıyor, kaldıraç etkisi yaratıyor. Bu fırsatın iyi analiz edilerek Balıkesir ekonominin gelişmesi, bilgi devrimine yetişilmesi ve işsizliğin azaltılması açılarından sektöre yatırım yapılması tüm Balıkesir Özel Sektörü için elzemdir.” Sözleri ve bağlı analizleri toplantının genel hatlarını belirledi.  

“Pandemi sürecinde gördük ki Balıkesir iş gücünün kısıtlı ortamda ve yeni modellemede uzaktan çalışma ile ilgili alt yapısı ve planlamaları yeterli olmadı. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile bilgi iletişim teknolojileri alanında Balıkesir’den gerçekleşen beyin göçünün son dönemde artışına üzülerek tanık oluyoruz. Yetişmiş insanlarımızın Balıkesir’de kalarak katma değer yaratmasının önünü açacak çözümleri hep birlikte irdelemeli, iş ve Balıkesir koşullarında ve yaşam standartlarında iyileştirmeleri nasıl sağlayabileceğimizi ciddi bir şekilde ele almalıyız. Dinamik genç neslimizi yazılım ve uygulama geliştirme alanları için güçlü bir şekilde cesaretlendirmeliyiz. Genel olarak dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılmasının yanı sıra dijital dönüşüm için bilgi teknolojileri alanında yetkinliği artıracak programlara hız vermeliyiz. İnsan kaynağının niteliğine dijital çağa uygun şekilde yapacağımız yatırımlar Balıkesir’imizin cazibesini de kuşkusuz artıracaktır. Ülkemizdeki deprem ve pandemi riski bu alanda önemli yatırımların ve mevcut yatırımların bulunduğu konum itibari ile özellikle İstanbul’dan Balıkesir’e kayma potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdi.”

İki günlük çalışmada; Balıkesir’de katma değer artışı ve ihracat artışının konuşulduğu bu dönemde özellikle ölçeklenebilir ürün geliştirme ve markalaşma konusunda eksiklikler var. Gelişimi sağlayabilmek için ilimizde mevcut durumunun ciddi envanter çalışmalarıyla ortaya konması ve odak alanlarının belirlenmesi önemli bir adım olacaktır denildi.