Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) atık su arıtma tesisi ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 38 milyon TL.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) atık su arıtma tesisi ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 38 milyon TL. karşılığı ihalesi yapıldı.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. ‘BALOSB’de bulunan katılımcıların tüm atık suları mevcut 3 bin 300 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi ile, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmaktadır. Ancak Balıkesir’in ulaşımın kavşak noktası haline gelmesi ile yatırımcının gözdesi olan BALOSB’de doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması neticesinde atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması önem kazanmıştır. Öncelikle; Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin 10 bin m3/gün kapasiteli yeni Atıksu Arıtma Tesisinin yapım işinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım programına alınması sağlanmış ve tüm projeler hazırlatılarak Bakanlığa onaylatılmıştır. Müteakiben; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde işin ihalesi yapılmış ve yaklaşık 38 milyon TL bedel ile ihaleyi Yalçın Endüstriyel Yapı İnşaat San. firması kazanmıştır. Firma ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ihale komisyonunda BALOSB’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ile Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Yarış yer alarak Bakanlık yetkilileri ile ihaleye katılmışlardır. BALOSB’deki fabrikalardan gelecek endüstriyel nitelikteki atık suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmasının yapılacağı 10 bin m3/gün kapasiteli yeni atıksu arıtma tesisi yapım işinde; projedeki tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleri yer alıyor. Yapım işinin 1 yıl içinde bitmesi, tesisin tamamının 1.5 yıl içerisinde devreye alınması planlanmaktadır’ açıklanması yapıldı.