Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, şehirdeki kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği yetişkin eğitimleri ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları nedeniyle ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na üyeliği tescil edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, şehirdeki kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği yetişkin eğitimleri ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları nedeniyle ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na üyeliği tescil edildi. Böylelikle Balıkesir ‘Öğrenen Şehir’ unvanını almaya hak kazandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Balıkesir Büyükşehir Meslek Edindirme Kursları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği halinde ’hayat boyu öğrenmeyi öğretmek’ hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na dahil oldu. ‘Hayat Boyu Öğrenmeyi Öğretmek’ hedefiyle; şehirdeki tüm paydaşlarla birlikte farklı yaş ve eğitim seviyelerindeki bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları; bilgi, değer, beceri ve yetkinlikleri geliştirerek sosyo-kültürel gelişimini ve istihdam edilebilirliğini destekleyen projelere imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’ üyesi olarak öğrenen şehir inşa etme noktasında yerel ve uluslararası alanda güçlü adımlar atacak. Balıkesir’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacak bu ağ ile birlikte; kapsamlı, adil, kaliteli eğitimin sağlanması, herkesin hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişebilmesi, kentleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı hale getirme, güvenli, esnek ve sürdürülebilir olması hususunda önemli katkılar sağlayacak.
UNESCO ‘Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, üye şehirler arasındaki diyalogu sağlayarak şehirde yaşayanların ‘hayat boyu öğrenme’ alanındaki etkinliklerin artırılmasını hedefliyor. Ağ, aynı zamanda her alanda kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirme ve Dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarına katkı sağlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu ağın üyesi olarak, Öğrenen Şehirlere dair güncel bilgilere erişebilecek, diğer üye şehirlerle bilgi paylaşımında bulunabilecek, uzmanlar ve profesyonellerden oluşan hareketli bir ağ ile iletişim içerisinde olacak.
Başkan Yılmaz, ‘Balıkesir hayat boyu öğrenen şehir’
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye olarak her yaştan vatandaşa yaşamı boyunca yeni beceri ve yeteneklerin kazandırılmasına yönelik çalışmalara odaklandıklarını ve öğrenen şehir olma yolunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere şehrin tüm dinamikleriyle birlikte Balıkesir’i hayat boyu öğrenen bir şehre dönüştürmeye gayret ettiklerini söyleyen Yılmaz ‘Balıkesir, tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek hızlandırmayı hedefleyen dinamik bir ağın parçası olmaktan en iyi şekilde faydalanacak’ dedi.
Yeniliklerimiz devam edecek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başta; Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Üniversitesi olmak üzere şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği yetişkin eğitimleri ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları nedeniyle UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na üyeliğinin tescil edildiğini kaydeden Başkan Yücel Yılmaz ‘Öğrenen Şehir unvanını alan şehrimiz her alanda gelişim yolculuğuna devam edecek.’ açıklamasında bulundu.