Türkiye’nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum’da açıldı.

Türkiye’nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum’da açıldı. İstasyonun amacı ve hedefi hastalığı diğer illere yayılmadan kaynağında çözmesi olarak ifade edildi.
Erzurum Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu, yaklaşık 5 dönüm arazi üzerine kuruldu. Görevli personel için idari bina ve dinlenme bölümü, araçların römorklarında bulunan hayvanların görsel ve fiziki kontrolü için ‘Muayene ve Kontrol Platformu’ yer alıyor. İstasyon alanı 11 gece görüş özelliği olan kamera ile 24 saat izlenecek. Yol üzerinde doğu illerinden batıya gidecek hayvan ve hayvansal ürünler taşıyan tüm araçlar kontrol edilecek.
İstasyonunun 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağını belirten yetkililer, yapılan denetleme ve incelemeler sonrasında sağlıklı olan hayvanların yoluna devam edeceğini, hastalık tespit edilen hayvanların sevkine ise müsaade edilmeyeceğini vurguladılar. Veteriner Kontrol ve Denetim İstasyonunda hayvanların aşılarının tam olup olmadığı, kulak küpelerinin varlığı ve sağlık raporunda yer alan numaralarla uyumu, kayıp veya çalıntı hayvanın varlığı, nakil araçlarının hayvan refahı açısından uygunluğu ve nakliyecilerin bakanlıktan almaları gereken belgelere sahip olup olmadıklarını da kontrol edilecek.
Hayvansal ürünlerin de kontrolü bu istasyonda yapılacak, kesim sonrası nakli gerçekleştirilen karkasların mühürlü olması, frigofirik araçlarda soğuk zincir şartlarında taşınması ve veteriner hekim kontrolünden geçtiğini ve sağlıklı olduğunu gösterir belgelere sahip olması gerekiyor. İstasyonda yapılan kontroller sonrası bu şartları taşımayan karkas ve sakatatlarına insan tüketimine sunulması engellenmiş olacak.