Geniş para arzı M3, Ağustos ayında yıllık yüzde 66,4 büyüdü.

Geniş para arzı M3, Ağustos ayında yıllık yüzde 66,4 büyüdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı Ağustos ayı para ve banka istatistiklerine göre geniş para arzı M3, Temmuz 2023 döneminde yıllık yüzde 66,7 büyümenin ardından Ağustos 2023 döneminde yıllık yüzde 66,4 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 60,8 olarak gerçekleşirken Ağustos ayında yüzde 63,2 olarak gerçekleşti.
Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Temmuz 2023’te yüzde 84 iken Ağustos 2023’te yüzde 85,9 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Temmuz 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 52,5 artmışken, Ağustos 2023’te ise yüzde 49,9 arttı.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Ağustos 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 66,4 oranındaki büyümede yüzde 40,4 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 22,3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 55’i özel sektörden, yüzde 14,9’u genel yönetimden, yüzde 2,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 3,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 10,1 oranında azalış olarak katkı yaptı.