Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’ne göre Türkiye’nin 5 basamak gerileyerek 146 ülke arasında 129.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’ne göre Türkiye’nin 5 basamak gerileyerek 146 ülke arasında 129. sırada yer aldığını hatırlatarak, ‘Üzülerek söylüyorum ki toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkemizde halen sağlayamadık’ dedi.
ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği, cumhuriyetin 100. yılına ithafen hazırladığı ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri’ projesinin tanıtım toplantısını Ankara’da bir otelde gerçekleştirdi. ASO Başkanı Seyit Ardıç burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de kadınların çalışma hayatında en dezavantajlı grubu oluşturduğunu belirterek, ‘Nüfusumuzda sayısal olarak eşitlik varken, işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70’in üzerinde, kadınlarda ise yüzde 30 civarında. Erkeklerde oran iki kat daha yüksek. İşgücüne dahil olan kadınlarda bu yılın haziran ayı verileriyle işsizlik oranı yüzde 13,8 ile erkeklerin işsizlik oranından yüzde 60 daha yüksek’ dedi.

‘Ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınların oranı bilhassa yüksek’
Ardıç, Türkiye’de çalışma çağındaki kadın nüfusunun yüzde 70’inden fazlasının istihdamda olmadığına vurgu yaparak, ‘Ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınların oranı bilhassa yüksek. Bu oranlar çok vahim bir durumu gösteriyor. Avrupa ve OECD ülkelerinin istihdam göstergeleriyle karşılaştırdığımızda ülkemizde durumun ne yazık ki kadınlar aleyhine diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz’ diye konuştu.

‘Toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkemizde halen sağlayamadık’
Ardıç, konuşmasına şöyle devam etti:
‘Üzülerek söylüyorum ki toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkemizde halen sağlayamadık. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde ülkemiz 5 basamak gerileyerek 146 ülke arasında 129. sırada yer aldı. Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleri bizim önümüzde. Sadece Afganistan, Pakistan gibi kadının adının olmadığı bir avuç ülkenin önündeyiz. Ülkemiz aynı sıralamada kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliğinde 133., işgücüne katılımda 130. sırada.’

‘Toplumsal cinsiyet göstergeleri en iyi olan ülkeler, refah ve mutluluk sıralamalarında da en üst sıralarda yer alıyor’
Cinsiyet Eşitsizliği İzleme Derneği’nin OECD ülkeleri içinde Türkiye’nin konumunu gösteren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne göre Türkiye’nin 36 ülke arasında 35. sırada olduğunu aktararak, ‘Ülkemize ilişkin birçok gösterge, kadınlarımızın sağlıklı yaşam, eğitim, çalışma, kararlara katılım hakkı gibi temel alanlardaki yoksunluğunu, bir başka deyişle geri kalmışlığımızı gösteriyor. Oysa kadınların kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerine erişebildikleri, karar süreçlerine, ekonomiye, yönetime daha eşit ve daha özgür katıldıkları ülkeler daha gelişmiş ülkelerdir. Toplumsal cinsiyet göstergeleri en iyi olan ülkeler, refah ve mutluluk sıralamalarında da en üst sıralarda yer alıyor’ ifadelerini kullandı.
Ardıç, kadının ilerlemesinin sosyal adaletin şartı olduğunu söyleyerek, güvenli bir toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olduğunu kaydetti.

‘İnandığınız şeyi yapmanız için süper güçlere sahip olmanız gerekmiyor’
ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise konuşmasında ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri’ programının içinde birçok mesajı barındırdığını belirterek, ‘Mesela ’birlikte başarabiliriz’, ’fikirlerimiz size ilham olsun’ diyorsunuz. 100. yıla özel 100 güzel öneriyle bu kutlamada en güzel hediyeyi kadınlarımıza sizler veriyorsunuz. Böylelikle şu sözü doğruluyorsunuz: İnandığınız şeyi yapmanız için süper güçlere sahip olmanız gerekmiyor. İnanmanız ve ilk adımı atmanız yeterli’ dedi.

‘Fırsatlar eşitse potansiyeller sonsuzdur’
ANGİKAD Başkanı Gözde Diker ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
‘Ülkemizde haksızlığa dur demeyi amaç edinmiş her bireyin desteğiyle ve siz değerli basın mensuplarının katkılarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, fırsat eşitliğinin temel alındığı bir iş dünyası ve toplum inşa etmek için birlikte çalışmayı umuyoruz. Kanunlarla kadın girişimcilerin kalıcı olarak desteklenmesini sağlamak en büyük hedefimizdir. ‘Fırsatlar eşitse potansiyeller sonsuzdur’ diyerek üretken, adil, ileriye dönük, potansiyeli yüksek, hakların eşit olduğu bir Türkiye için ’Çalışmaya devam ediyoruz ve biz de varız’ diyoruz.’
Toplantı kahvaltının ardından katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. Toplantıya ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ANGİKAD Başkanı Gözde Diker ve ANGİKAD temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kadın girişimci katıldı.